Home1

Kinderen voelen zich waargenomen
en leren vertrouwen op hun eigen wil.
Wij geven onderwijs van nu,
in kleine klassen van maximaal 20 kinderen.
Door leerkrachten met lef
en met ouders die mee doen.
Onze school is een lerende gemeenschap,
waar ieders levensweg serieus genomen wordt.

Voor een menselijker toekomst waarin het ondernemerschap in de mens tot volle bloei kan komen

Wil je als leraar actief meewerken aan een school waar je vanuit eigen inzicht kinderen op hun ontwikkelingsweg kunt begeleiden en je onderwijs zelfstandig en in vrijheid vorm kunt geven?

Zoek je als ouder of ondernemer of student/leerling naar een mogelijkheid actief bij te dragen aan deze school die ontwikkeling van de vrije, individuele mens voedt?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom de ondernemende scholen en coöperatieve vereniging van ondernemende scholen (CVO).

Kijk hier wat je kunt ondernemen!

Zet de eerste stap in het Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs:  Meld je hier aan voor een informatieavond, en ontmoet andere potentiële initiatiefnemers en onze gemeenschapscoaches! Of ga actief deel uit maken van onze beweging door lid te worden van de Coöperatie van Ondernemende Scholen.

Ander onderwijs nodig
Het onderwijs voldoet steeds minder aan de behoefte van jonge mensen, ouders en leraren. Zij ervaren dat het systeem voorop wordt gezet in plaats van de mens. Er is een diepgaande verandering van maatschappelijke structuren nodig om het onderwijs vrij te maken van deze ‘collectivistische systeemcultuur’. Na jaren vallen en opstaan hebben wij een vorm gevonden om daarmee al te beginnen: de Ondernemende School.

Initiatiefnemers starten zelf een school
We helpen initiatiefnemers hun eigen Ondernemende School te ontwikkelen, met onderzoek van hun roeping, scholing, gemeenschapscoaching, advies en een praktische gids  ondernemende scholen te ontwikkelen/door samen met initiatiefnemers Ondernemende Scholen op te zetten.

De school als onderneming
Elke Ondernemende School is een unieke, zelfstandige onderneming van leraren én ouders, die een gemeenschap vormen rondom de kinderen. Hier geen hiërarchische organisatie of abstract systeem, of oneigenlijke prestatie-eisen, maar respect en interesse voor de unieke levensweg van het kind en elkaar. Vanuit een diepgaand spiritueel mensbeeld.

Gemeenschap van scholen
We werken samen in de Coöperatie voor Ondernemende Scholen (CVO). Vanuit het expertisecentrum van CVO begeleiden en adviseren we je bij alle stappen die je zet: je eerste onderzoek in ons Ontwikkellab, bij het aanvragen van bekostiging bij de overheid, het schrijven van een schoolplan waarin je de ruimte in de regelgeving optimaal benut, een bewuste en sociale financiële planning, tot en met het inrichten van het gebouw en het vormgeven van de gemeenschap met ouders: je kunt bij ons terecht voor begeleiding, advies en scholing. Ook bestaande scholen helpen we om volgens de principes van de Ondernemende School te gaan werken. Het expertisecentrum organiseert ook scholing voor leraren en ouders.