Team

Team

Janneke

Ik ben Janneke Sauer, 36 jaar (1984), getrouwd met Bas en moeder van drie zonen en een dochter tussen de 10 en 2 maanden (maart 2021). Wij wonen in een kleine leefgemeenschap in Almere Oosterwold. Mijn interesse in mens-zijn en mens-worden schoot wortel in mijn vrijeschoolcarrière en ontwikkelde zich verder in wereldreizen en een studie Humanistiek. Ik voel mij een sociaal ondernemer en sta daarin voor de ruimte om in samenwerking echt recht te doen aan elkaars menselijkheid en levensloop.

Het is mijn missie om steeds meer en krachtiger mijzelf te worden en de ruimte te scheppen voor anderen om dat ook te doen. Ik werk het liefst zo met collega’s dat er interesse ontstaat om elkaar echt te gaan zien en er inspanning geleverd wordt om onszelf beter leren zien. Op die manier kunnen we groeien: vanuit onszelf echt samen ons gezamenlijk doel dienen.

In samenwerkingsprocessen hou ik ervan om te verhelderen waar we zitten en stuur ik aan op een procesgang die recht doet aan de wil van alle betrokkenen en ons gezamenlijk doel. Ik ben de ‘verdichter’ in ons team – ik breng onze ideeën concreet tot werkelijkheid als schoolbegeleider op de ondernemende school Talander in Zutphen, en als gesprekspartner/initiatiefnemer in Almere Oosterwold.

Van november tot april ben ik met zwangerschapsverlof om ons vierde kindje te ontvangen.

Ingrid

Ik ben Ingrid Busink, 55 jaar (1964), getrouwd met Eric, en moeder van twee zoons van 18 en 20 en een dochter van 11 jaar, die op de ondernemende school Talander in Zutphen zit. Waar ik voor sta is moderne gemeenschapsvorming: het kan menselijker en meer in verbinding, ons samenwerken, ons samenleven, en zo ook ons onderwijs. Daarom werk ik aan de ontwikkeling van de Ondernemende School als nieuwe gemeenschap van leraren, kinderen en ouders.

Ik heb de nodige ervaring opgedaan bij de procesbegeleiding van groepen bij het onderzoeken van hun levensweg, bij de opzet en ontwikkeling van verschillende particuliere scholen en een Handelsacademie voor volwassenen, en bij verschillende grotere woonprojecten in Nederland. Vanuit alle levensverhalen en samenwerkingsvraagstukken die ik heb mogen begeleiden, heb ik gezien dat het erom gaat dat we de individuele levensweg van de mens leren kennen en recht doen. En dat het vormen van een gemeenschap een hele mooie ontwikkelingsweg betekent: we stijgen boven onszelf uit, en bereiken zo veel meer voor de gemeenschap en de wereld als geheel.

Zo is het ook tussen leraar en kind en ouder: ontwikkeling, ontwikkeling, ontwikkeling. Ik vind het heel waardevol dat ik daaraan behalve door de ondernemende school als geheel te ontwikkelen, ook kan bijdragen door scholing. Bijvoorbeeld over de levensweg van de mens, gemeenschapsvorming en gedragen besluitvorming.

Conrad

Ik ben Conrad van Pruijssen bouwjaar 1971, samenwonend met Wendy (1978) en vader van Noa (2009). Ik onderneem graag in het sociale domein zoals onderwijs, huisvesting en economie met als doel om de wereld voor iedereen een beetje mooie te maken. Waarbij ik graag kijk naar wat goed is in het licht van het grote geheel, waarbij het altijd gaat over ik en wij.

Het is lekker afgezaagd, ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Maar dit is de reden dat ik mee werk aan het realiseren van scholen volgens het ondernemende school concept. Als ik kijk naar de toekomst dan zie ik dat we iets anders nodig hebben. Mensen die verantwoordelijke, creatief en sociaal zijn en dat is waar de ondernemende school aan kan bijdragen. Samen met de ouders van nu en de kinderen van morgen wordt het nog gemakkelijker om de wereld mooier te maken.

Ik heb als geuze naam ‘Connector Conrad’ en dat maakt meteen duidelijk wat mijn rol is binnen het kernteam. Natuurlijk denk ik mee over het schoolconcept en de besturing van de school. Wat ik nog veel liever doe is het concept onder de aandacht brengen bij ouders en leerkrachten. Bestuurders en schooldirecteuren kennis laten maken met de transformatie strategie om van hun school ook een ondernemende school te maken. Ik vind het leuk om mensen te inspireren, initiatief te laten nemen en samen het initiatief op de grond krijgen. Wij willen met de eerste paar scholen laten zien dat het concept werkt en ik ga zorgen dat we binnen 10 jaar 100 ondernemende scholen hebben in Nederland.