Bouwplaats

Bouwplaats, gemeenschapscoach, praktische gids

De volgende stap die wij dan samen zetten is het starten van de Bouwplaats, die door je gemeenschapscoach wordt begeleid. Samen gaan we daarin bouwen aan jouw (jullie) Ondernemende School. In de Bouwplaats nemen mensen deel die een Ontwikkellab gevolgd hebben en initiatief willen nemen om jullie school te ontwikkelen.. 

Gedragen besluitvorming
Als wij een besluit moeten nemen dan …
In de Bouwplaats ga je tal van onderwerpen bespreken die van belang zijn voor de inrichting en ontwikkeling van je school. Wij werken graag vanuit helder geformuleerde besluitvormingsvraagstukken als we besluiten moeten nemen met betrekking tot visie, pedagogiek, gebouw, gemeenschapsvorming, roosters, formatie enzovoort. 

Lees verder: Hoewel Gedragen Besluitvorming een methode kan lijken, is het eigenlijk veel meer een mindset en een manier van werken. Al doende leer je ermee te werken en aan te passen aan de situatie en het vraagstuk waar je mee bezig bent. Het is onze ervaring dat deze manier van besluiten nemen een groot vertrouwen geeft in het proces en daarmee rust brengt in de samenwerking tussen mensen. 

Het proces begint altijd met de ervaring dat er ergens een besluit over moet worden genomen. Zodra dit besef er is, begin je met het helder opstellen van het vraagstuk waarover je wilt beslissen. Bij een wat grotere groep stel je vervolgens een besluitgroep in. Deze besluitgroep kijkt procesmatig naar wat het beste besluit voor het geheel zal zijn. Zij faciliteert ook alle volgende stappen, zoals de beeldvormende rondes, het opstellen van alternatieve mogelijkheden en het nemen van een voorgenomen besluit op basis van wat er heeft geklonken bij alle deelnemers. Voordat er een definitief besluit genomen wordt, zal er nog een bezwarenonderzoek gedaan worden. 

Deze besluitvormingstechniek onderscheidt zich door: 

– Een vernieuwende en verbindende werking in de gemeenschap;

– De erkenning van de gelijkwaardigheid (mondigheid) en ongelijkheid (capaciteiten) van mensen tegelijkertijd;

– De erkenning dat we in staat zijn om onze persoonlijke beslisbevoegdheid vrijwillig over te dragen aan een ander, omwille van het gemeenschappelijke proces, en op grond van het eigen oordeelsvermogen over de capaciteiten van die andere mens;

– De erkenning dat we in staat zijn om ons persoonlijke vermogen tot besluiten nemen in dienst te stellen van een bovenpersoonlijk belang;

– Het inzicht dat een besluitvormingsproces bestaat uit verschillende fasen, die elk een ander proces en een andere verhouding tussen de mensen in de organisatie of gemeenschap vragen;

– Het meenemen van alle stemmen in een besluit, inclusief de stem van de minderheid.Meer lezen? Dat kan hier