De ondernemende school

Op een Ondernemende School…

VOELEN KINDEREN ZICH WAARGENOMEN

Op onze ideale school ervaren de kinderen dat ze worden gezien in- met mogen zijn met alles wat ze te brengen en te leren hebben. Dat de school(omgeving), de leerkracht en het onderwijs er op gericht zijn om hen in alles zo te begeleiden dat ze verder komen met hun opgaven en om de gaven die ze meebrengen verder kunnen ontplooien.

LEREN KINDEREN VERTROUWEN OP HUN EIGEN WIL

Op onze ideale school heeft de gemeenschap in haar bewustzijn dat er een diepe wijsheid stroomt in de Wil van de mens. Dat alle kinderen en mensen hier op aarde zijn om te leren en ook iets te brengen, en dat dit zich uitdrukt in hoe de kinderen (en volwassenen) zijn en wat ze doen. De vraag: ‘wat wil dit kind (deze mens)?’ leeft in de woorden en de gedachten van de mensen die bij de school betrokken zijn. 

HEBBEN WE KLEINE KLASSEN VAN ONGEVEER 15-20 KINDEREN

Op onze ideale school zijn de klassen niet groter of kleiner dan wat er voor de leerkrachten en kinderen als goed werkbaar en gezond wordt ervaren. In de regel is dit kleiner dan de grote klassen die op dit moment gangbaar zijn op scholen. Uiteraard kan het per leerkracht en per klas verschillen wat de juiste groepsgrootte is. 

WERKEN LEERKRACHTEN MET LEF

Op onze ideale school werken leerkrachten die zichzelf als maatstaf nemen en die vanuit eigen verantwoordelijkheid, inzicht en passie hun lessen vormgeven, altijd afgestemd op de kinderen die zij begeleiden. Het zijn mensen die vanuit zichzelf in ontwikkeling zijn en die hun ontwikkeling ook samen met collega’s ter hand willen nemen.

ZIJN OUDERS DIE MEE DOEN

Op onze ideale school is er voor ouders de ruimte en mogelijkheid om actief mee te doen en de schoolgemeenschap te helpen dragen. Hierin is er een gedifferentieerd aanbod, dat gaat van heel laagdrempelig tot het niveau waarop men grotere verantwoordelijkheden draagt.

IS DE SCHOOL EEN LERENDE GEMEENSCHAP

Op onze ideale school is er een krachtige gemeenschap, waarin er met bewustzijn wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de school. Er leeft een bewustzijn dat juist het proces en niet het resultaat van groot belang is, en dat van en met elkaar leren daarbij het grootste goed is.

WORDT IEDERS LEVENSWEG SERIEUS GENOMEN

Op onze school worden kinderen en volwassenen gezien en benaderd als mensen in ontwikkeling, met een geheel eigen levenspad. Met elkaar wordt er zo gewerkt dat het bewustzijn groeit over ieders individuele levensweg en de menselijke levensweg in het algemeen. Zo wordt iedereen gedragen in wat hij is en wil worden. Zichzelf, mens.