Initiatiefnemers

De coöperatie van Ondernemende Scholen (CVO) is het initiatief van Ingrid Busink, Conrad van Pruijssen en Janneke Sauer. In 2018 hebben zij de krachten gebundeld om werkelijk gezondmakend onderwijs voor de kinderen van deze tijd te helpen realiseren. Aanleiding waren de ervaringen met hun kinderen op school, maar ook hun professionele streven naar moderne gemeenschapsvorming. Zij hebben ervaren deel uit te maken van de beweging van mensen die de noodzaak zien tot een diepgaande verandering in de sociale structuren van deze tijd, en een grote groep ouders die ander onderwijs willen voor hun kinderen. Stoutmoedig streven ze naar 100 scholen in 10 jaar.

Janneke Sauer 

Ik ben Janneke Sauer (1984), getrouwd met Bas en moeder van drie zonen en een dochter. Wij wonen in een kleine leefgemeenschap in Almere Oosterwold. Mijn interesse in mens-zijn en mens-worden schoot wortel in mijn vrijeschoolcarrière en ontwikkelde zich verder tijdens wereldreizen, het begeleiden van kinderkampen en een studie Humanistiek. Ik sta voor de ruimte om in samenwerking echt recht te doen aan elkaar en ieders levensloop.

Het is mijn missie om steeds krachtiger mijzelf te worden en de ruimte te scheppen voor anderen om dat ook te doen. Ik werk het liefst zo met collega’s dat er interesse ontstaat om elkaar echt te gaan zien en er inspanning geleverd wordt om onszelf beter leren zien. Op die manier kunnen we groeien: vanuit onszelf echt samen ons gezamenlijk doel dienen.

In samenwerkingsprocessen hou ik ervan om te verhelderen waar we zitten en stuur ik aan op een procesgang die recht doet aan de wil van alle betrokkenen en ons gezamenlijk doel. 

Binnen CVO vervul ik een coördinerende rol en vanuit het expertiscentrum begeleid ik scholen als gemeenschapscoach.

Ingrid Busink 

Ik ben Ingrid Busink (1965), getrouwd met Eric, en moeder van twee zoons en een dochter. Waar ik voor sta is moderne gemeenschapsvorming: het kan menselijker en meer in verbinding, ons samenwerken, ons samenleven, en zo ook ons onderwijs. Daarom werk ik aan de ontwikkeling van de Ondernemende School als nieuwe gemeenschap van leraren, kinderen en ouders.

Ik heb veel ervaring opgedaan bij de procesbegeleiding van groepen bij het onderzoeken van hun levensweg, bij de opzet en ontwikkeling van verschillende particuliere scholen en een Handelsacademie voor volwassenen, en bij verschillende grotere woonprojecten in Nederland. Vanuit alle levensverhalen en samenwerkingsvraagstukken, heb ik gezien dat het erom gaat dat we de individuele levensweg van de mens leren kennen en recht doen. En dat het vormen van een gemeenschap betekent dat we boven onszelf uitstijgen omwille van het geheel.

Ik ben voorzitter van het bestuur en vanuit het expertisecentrum verzorg ik scholing en gemeenschapscoaching.

Conrad van Pruijssen

Ik ben Conrad van Pruijssen bouwjaar 1971, samenwonend met Maartje (1978) en vader van Noa. Ik onderneem graag in het sociale domein zoals onderwijs, huisvesting en economie met als doel om de wereld voor iedereen een beetje mooier te maken. Waarbij ik graag kijk naar wat goed is in het licht van het grote geheel, waarbij het altijd gaat over ik en wij.

Het is lekker afgezaagd, ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Maar dit is de reden dat ik mee werk aan het realiseren van scholen volgens het ondernemende school concept. Als ik kijk naar de toekomst dan zie ik dat we iets anders nodig hebben. Mensen die verantwoordelijke, creatief en sociaal zijn en dat is waar de ondernemende school aan kan bijdragen. Samen met de ouders van nu en de kinderen van morgen wordt het nog gemakkelijker om de wereld mooier te maken.

Binnen CVO (de Cooperatie Vereniging van Ondernemende Scholen) zorg ik voor de PR en leg ik verbindingen met tal van mensen en organisaties. Vanuit het expertisecentrum begeleid ik scholen bij hun presentatie en PR en bij de werven van handtekeningen voor de belangstellingmeting.