Initiatieven

School initiatieven die het concept van de Ondernemende School gebruiken.

Hier vind je scholen en initiatieven die met ons samenwerken. 

Zutphen VLC Auryn

In Zutphen werken we samen met het Vrije Leerkrachten College (VLC) aan de bouw van basisschool Auryn. De eerste pilot van de Ondernemende School! Auryn wordt daarmee een Waldorfschool met een nieuwe sociale jas: een lerende gemeenschap waarin ieders levensweg serieus wordt genomen en waar er besluiten worden genomen met draagvlak van de gemeenschap. 

In de Bouwplaats hebben alle deelnemers mogen ervaren welke kracht en positieve energie er vrijkomt als twee initiatieven vanuit vrijheid, gelijkwaardigheid en in vertrouwen kunnen samenwerken, middels een sociale onderzoeksweg. Op deze manier is er een co-creatie ontstaan tussen de Ondernemende School en het VLC, waarvoor geldt dat het geheel meer is dan de som der delen! 

En daar gaan we de komende jaren nog mee door. Zomer en najaar 2021 vindt de belangstellingsmeting plaats, en in september 2023 opent de school dan haar deuren. 

Link naar de website van VLC-Auryn

Een Ondernemende school in Almere?

In Almere is er een bijzonder ontwikkelgebied aan het ontstaan, waar mensen vanuit pioniersgeest niet alleen hun woning zelf kunnen bouwen, maar samen voor de gehele gebiedsontwikkeling verantwoordelijk zijn. Dit is Almere Oosterwold. Natuurlijk moeten hier ook scholen komen voor het groeiende aantal kinderen in de wijk.

Momenteel onderzoeken wij middels verschillende gesprekken of er een samenwerking kan ontstaan om een Ondernemende School te gaan starten. Voorjaar 2022 start er een Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs. Na het lab zal helder zijn of er initiatief genomen gaat worden en tussen juli en oktober 2022 een belangstellingsmeting gedaan zal gaan worden.

Ondernemende School Westland!

In de winter van 2022 is er een enthousiaste groep initiatiefnemers gestart uit het Westland gestart met het Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs. In het voorjaar zal helder worden of er een volgende stap gezet gaat worden, en of er een initiatief in samenwerking met De Ondernemende School gestart gaat worden.

Nog meer Ondernemende Scholen in Nederland

Ook op andere plaatsen in Nederland gaat er mogelijk op korte termijn een samenwerking ontstaan tussen initiatiefnemers en De Ondernemende School. Vóór de zomervakantie 2022 meer nieuws hierover!