Nieuwe Sociale Jas zorgt voor gemeenschapsvorming op de ondernemende school

Nieuwe sociale jas op de ondernemende school

Op een Ondernemende School is er een gemeenschap van mensen die een warme omhulling vormt en ruimte schept voor ieders ontwikkeling. Dat is wat wij noemen: een sociale jas! 

Op een Ondernemende School wordt er samengewerkt vanuit het initiatief van alle betrokkenen, worden besluiten genomen met gedragen besluitvorming, en met elkaar gewerkt vanuit inzicht in de levensweg van ieder mens. Op deze manier wordt het sociale leven in de school steeds weer vermenselijkt. 

Een onderzoekende houding in elk gesprek is voor ons daarbij onmisbaar, om te zorgen dat ieders handelen voortkomt uit eigen innerlijke moraliteit en niet van buitenaf of bovenaf wordt bepaald. Wat we ons voor de kinderen wensen, geldt immers ook voor onszelf en de schoolgemeenschap als geheel: dat we ons van binnenuit en vanuit ons eigen oordeelsvermogen mogen ontwikkelen. Wat een prachtig voorbeeld, bedding en warme omhulling is dat voor de kinderen!