Ontwikkellab leerkrachten

Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs voor leerkrachten

Het ontwikkellab is voor leerkrachten die vanuit hun roeping willen denken over het vormgeven van het onderwijs van nu en morgen, en ermee aan de slag willen in hun eigen werk en/of bij de Ondernemende School.

Hoe zou het eruit zien als jij het onderwijs zou inrichten vanuit jouw eigen innerlijke roeping?
Hoe werkt dat uit in jouw lessen, jouw klas, jouw vak?
Hoe zou jij je eigen school dan ontwerpen? 

In het ontwikkellab ga je met deze vragen aan het werk. Vanuit de ontmoeting met anderen, je eigen onderwijservaringen en onderwijsdenkbeelden door-denken, door-voelen en door-werken. Je krijgt daarbij begeleiding en inhoudelijke verdieping aangeboden van De Ondernemende school i.s.m. De Grondsteen – School voor Gemeenschapsvorming en Initiatief. 

Na vijf bijeenkomsten heb je:

  • Meer inzicht in je eigen motivatie, roeping, (on)mogelijkheden en onderwijsideaal;
  • Heb je nieuwe inspiratie en concrete informatie om in je eigen werk stappen te zetten voor de ontwikkeling van jezelf, je lessen, je school;
  • Kun je ervoor kiezen mee te gaan bouwen om een Ondernemende School waar je zelf zou willen werken, mee verder te ontwikkelen, heel concreet in Zutphen of in Almere, of in nog een andere plaats. Bijvoorbeeld in een ontwikkelgroep of klankbordgroep. 

PROGRAMMA

Het programma vindt plaats op vijf dagen, voorafgegaan door een oriëntatieavond.

Oriëntatieavond

Kennismaking met andere belangstellende deelnemers en het kernteam van de ondernemende school.  Het is bedoeld om te proeven van wat het lab concreet inhoud. Het programma en de manier van werken wordt toegelicht, en er is uiteraard ruimte voor vragen. Daarna neem je de beslissing of je definitief wilt instappen.

De Lab-dagen

I ONDERZOEKEN

Nadere kennismaking met elkaar en met ieders eigen individuele beroep(ing) als leerkracht. Verdiepen van je eigen beweegredenen om ander onderwijs te willen ontwerpen.
Inleiding over de levensfasen in de levensweg van de volwassen mens en het kind, door Ingrid Busink.

II VERDIEPEN 

Onderzoek van de eigen wil en het eigen nieuwe beroep in de levensloop. Kunstzinnig onderzoek van de eigen ideale school.
Inleiding: Wat is eigenlijk in deze tijd een eigen nieuw beroep? Wat maakt het professioneel? Waarom vragen de nieuwe eigen beroepen om sociale professionaliteit? Door Ingrid Busink.

III ONTWERPEN

Presentatie van de eigen ideale school, en de eigen rol daarin, vinden van‘unique selling points’, ondersteund met voorbereidingsvragen vanuit innovatieperspectief.
Lezing: De kinderen van deze tijd en wat ze vragen en brengen voor de toekomst. Door Hans Lemmens.

IV PROEF OP DE SOM

Verkenning van je mogelijkheden in toekomstscenario’s Presentatie van de Ondernemende School. 
– Missie, visie, kaders; Waldorfpedagogiek verder ontwikkelen en sociale organisatie.
– Wettelijke kaders en ruimte tussen de regels
Toetsing van het eigen ideaal, aanscherpen van het eigen ontwerp.
Lezing: Wereldwijde, levensvreemde invloeden in het onderwijs van vandaag en de toekomst: hoe houden we onze eigen koers? Door Philip Bakker.

V DE TOEKOMST ONDERNEMEN

Persoonlijk stappenplan maken. Hoe ga je verder? Met wie wil je verder samenwerken? Welke rol wil jij waar spelen? Toelichting ontwikkeltraject: hoe word je ondernemende school? Door Conrad van Pruijssen.
Afsluiting en afspraken.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor wie: voor leraren die vanuit hun eigen innerlijke roeping hun eigen ideeën over het onderwijs nu eens echt verder willen doordenken en onderzoeken hoe ze die kunnen toepassen in hun eigen lessen, hun eigen school óf in een nieuwe school.

Zie agenda voor alle details.

Wat zeggen de oud deelnemers over wat het ontwikkellab hen heeft gebracht.

‘Heel leuk om zo zicht te krijgen op wat ik echt wil.’ 

‘Dit is een super voorbereiding voor mijn deelname aan de Ondernemende School.’

‘Ik heb voor het eerst beseft: mijn school moet een totaal andere school worden’.

‘Mijn ‘drive’ is nieuw leven ingeblazen’.

Spontane reactie van leerlingen op het lesgeven van hun leraar na deelname aan de eerste labdag: 

 U geeft met een heel ander doel les. We waren gelijk enthousiast, maar bovenal verwonderd. Het was voor het eerst dat iemand er zo over dacht en ons zo als ‘mens’ zag, in plaats van als leerling’.