Ontwikkellab ouders

Ontwikkellab Wederkerig Opvoeden voor ouders

Je kind leert natuurlijk van jou over het leven, zichzelf en het algehele menszijn, maar jij leert ook veel van je kind. Als je dat met bewustzijn vormgeeft, kun je spreken van ‘wederkerig opvoeden’.

Je staat er als ouder(paar) soms echt alleen voor om uit te vinden hoe je dat wilt doen. Elk kind vraagt weer iets heel anders. Bovendien blijken in het algemeen de kinderen van deze tijd echt iets van ons te vragen, waar we niet zomaar even een antwoord op kunnen geven in onze opvoeding. Het kost tijd, reflectie, een onderzoekende houding en vaak een persoonlijke ontwikkelingstap om de antwoorden te vinden waar je kind en jij samen verder mee komen.  

In het Ontwikkellab Wederkerig Opvoeden werk je er samen met andere ouders aan om dit te ontwikkelen. Dat biedt je stevigheid om wederkerig opvoeden mogelijk te maken. 

Hoe gaan we te werk?

In het Ontwikkellab onderzoek je in een (sub)groep met maximaal vijf deelnemers je eigen ouderschap en opvoeding. Je eigen vragen zijn daarbij vertrekpunt. Je komt vijf keer een dag onder begeleiding bijeen. Je brengt je eigen ervaringen in, en onderzoekt thema’s die je daarin tegenkomt. Ook verkent ieder zijn of haar toekomst in de eigen toekomstscenario’s en -plannen. Om je voor te kunnen bereiden biedt de begeleiding je huiswerkopdrachten aan, die je kunnen helpen je ouderschap en opvoeding te onderzoeken en te beschrijven. Je bepaalt vervolgens zelf wat je vertelt en wat belangrijk is in verband met je vraag. 

Tijdens elke bijeenkomst krijg je een reactie van de andere deelnemers en van de begeleiding. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven wat karakteristiek is in wat je vertelt en met welke vragen je ernaar kunt kijken. De beproefde spelregels dragen er zorg voor dat ieder leert zonder oordelen te reageren. Zelf bepaal je welke reacties voor jou belangrijk zijn, zelf trek je conclusies en neem je besluiten voor je toekomst. Zo leer je van jezelf, via de ander. Ter ondersteuning en verdieping van het eigen onderzoek reiken wij kunstzinnige onderzoeksopdrachten aan en verschillende inhoudelijke denkbeelden. 

We verdiepen bestaande inzichten in de biografische ontwikkeling, door te onderzoeken hoe je de wil van de mens in elke levensfase kunt leren kennen, bijv. in je interesse tussen je 21ste en 28ste levensjaar, in het vrijwillig opgenomen werk in de levensfase daarna, en zo verder. Zo leer je ook het mensbeeld kennen dat ten grondslag ligt aan het onderwijs én de gemeenschapsvorming op de ondernemende school. We verdiepen ons in de kinderen van deze tijd en hun vragen aan de opvoeders. Ook krijg je handreikingen voor ‘communicatie in de tussenruimte’ waardoor je op een ander manier op je kind leert afstemmen en op een andere manier leert ‘sturen’. Ook maak je kennis met een techniek voor gezamenlijk gedragen besluitvorming in je gezin als moderne gemeenschap.

Ontmoeting met jezelf en anderen

In het onderzoeken van je eigen biografie, krijg je zicht in je eigen wil, in je leven als geheel en in de opvoeding in het bijzonder. Dit vormt een belangrijke basis van waaruit je ook steeds weer de eigenlijke wil van je kind kunt waarnemen én recht kunt doen in je opvoeding. De ontmoeting met andere ouders, hun vragen en ontdekkingen, kan een grote stimulans en verrijking zijn bij je eigen onderzoeksproces.

Praktisch

Ga voor alle details en data naar de agenda.

Begeleiding
Het Ontwikkellab Wederkering Opvoeden wordt begeleid door Ingrid Busink (bij meer dan 5 deelnemers samen met andere ervaren trainers). Hans Lemmens verzorgt de lezingen over de kinderen van deze tijd en de communicatie in de tussenruimte. 
Ingrid Busink (1965) houdt zich sinds 20 jaar bezig met biografiekunde (begeleiding en opleiding) procesbegeleiding,  gemeenschapsvorming en gezamenlijk gedragen besluitvorming (o.a. in woonprojecten). Ze begeleidt mensen en gemeenschappen en geeft opleidingen. Ze heeft 3 kinderen en 4 stiefkinderen en is mede-initiatiefnemer van de Ondernemende School en oprichter van de Grondsteen, school voor gemeenschapsvorming en initiatief. 
Hans Lemmens (1966) werkte als mimespeler, groepsleider voor kinderen met een ontwikkelingsprobleem, coördinator van een kinderdagverblijf en GGZ-behandelaar. Hij heeft een praktijk voor vragen rondom hoogsensitiviteit.