Praktische gids

Praktische gids

Je krijgt van ons onze ‘GIDS VOOR HET SAMEN ONTWIKKELEN VAN EEN NIEUWE ONDERNEMENDE SCHOOL Voor de kinderen van deze tijd, voor de nieuwe wereld’. Daarin staan alle noodzakelijke stappen die je moet zetten, maar bijvoorbeeld ook welke processen van belang zijn om al te werken aan gemeenschapsvorming voor je school. Verder tal van onderwerpen waarover je gaat beslissen voor de (sociale) vormgeving van je school: aanname kinderen, oudergesprekken, kinderbespreking, collegiale consulten enzovoort)

Scholing en ontmoeting samen met andere initiatiefnemers
We organiseren per jaar minimaal 10 ontmoetings- en scholingsdagen met je collega-initiatiefnemers van andere Ondernemende Scholen in Nederland.
Over initiatiefkunde, de waldorfpedagogiek, wat de kinderen van deze tijd van ons vragen,  samenwerken vanuit initiatief, opvoeden in deze tijd, het voeren van een gesprek met de inspectie en nog veel meer!