Samen Bouwen

Samen Bouwen

Wij bundelen de krachten en initiatieven van leraren en ouders in de regio waar een Ondernemende School gewild wordt, en begeleiden de ontwikkeling en realisatie ervan in een Bouwplaats onder begeleiding van een gemeenschapscoach. We bieden deze begeleiding als je geïnteresseerd bent mee te werken aan de realisatie van een Ondernemende School in jouw regio. Binnen de visie, missie en kaders van de Ondernemende School is er alle ruimte voor initiatief, een heel eigen kleur en aanpak. De belangrijkste voorwaarde die wij stellen is:

  • Dat de leraren werken met Waldorfpedagogiek
  • Dat er een gezamenlijk streven is van ouders en leraren naar gemeenschapsvorming rondom de kinderen
  • Dat er gewerkt wordt met gedragen besluitvorming en vanuit inzicht in de levensweg van de mens. Hiervoor bieden wij een scholing aan aan leraren (verplicht) en aan ouders die dat willen. 

Heb je interesse en wil je meewerken? Kom naar een informatieavond, een lezing, onderzoek je roeping of opvoedingsvragen in een Ontwikkellab. info@deondernemendeschool.nl

Bij de Ondernemende School geloven we er in dat het samen bouwen van de school het meeste recht doet aan het appèl dat onze kinderen in deze tijd op ons doen. In wezen vragen zij aan ons: mag ik zijn en leren in een gemeenschap van mensen die er samen naar streven mij op te voeden op een manier die recht doet aan wie ik in wezen ben en wat ik wil ont-wikkelen?

Daarom bouwen wij graag vanaf het eerste begin, samen met leerkrachten en ouders aan de school. Immers zijn zij het die samen, en allebei vanuit hun eigen verbinding met het kind, zorg en verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding.

Om de verbinding met de school en elkaar te kunnen maken en samen onderweg te gaan, bieden wij verschillende activiteiten en programma’s aan. Actueel aanbod vind je in de Agenda.

Omdat wij zelf ook graag al doende leren, zal het aanbod zich in de loop der tijd proefondervindelijk verder ontwikkelen.

Lezingen

Wil je komen kennismaken en proeven of De Ondernemende School iets voor jou en jouw kind(eren) is? Wees dan welkom op de lezingen en de informatieavonden die wij organiseren (zie agenda).

Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs

Weet je al dat de Ondernemende School je aanspreekt, en wil je een stap verder zetten? Dan is het ontwikkellab misschien iets voor jou.

Het ontwikkellab voor leerkrachten is er voor leraren die vanuit hun roeping willen nadenken over de vormgeving van het onderwijs van nu en morgen, en die daarmee aan de slag willen binnen hun huidige werk, of bij een Ondernemende School.

Het ontwikkellab voor ouders geven wij momenteel nog vorm, daarover meer als het programma bekend is.

Bouwplaats Ondernemende Onderwijs

Hierover binnenkort meer.