Samen een ondernemende school bouwen

Na de start te hebben gemaakt met het Ontwikkellab Ondernemend Onderwijs kun je tot het besluit komen dat je een Ondernemende School op wilt richten. Dat betekent dat je met ons een nauwere samenwerking aan gaat. De volgende stap die wij dan samen zetten is het starten van de Bouwplaats, die door ons wordt begeleidt. Samen gaan we daarin bouwen aan jouw (jullie) Ondernemende School.

Omdat wij altijd werken met de techniek van Gedragen Besluitvorming en dit een goede basis is voor een nieuwe manier van werken in jouw school, vragen we je de training Gedragen Besluitvorming te volgen. Hier lees je meer!

BOUWPLAATS ONDERNEMENDE SCHOOL

Sociale onderzoeksweg

Als wij een besluit moeten nemen dan …

Wij werken altijd met vraagstukken als we besluiten moeten nemen met betrekking tot visie, richting, pedagogiek, strategie. Waarbij we dan naast beeldvorming vooral samen alternatieven onderzoeken hoe we het vraagstuk kunnen beantwoorden. Het mooie van het werken met alternatieven is dat je een heel breed beeld schetst van alle mogelijkheden waarbij je ook nog eens alle voor en nadelen heirvan verkent, wat maakt dat je over je eigen schaduw heen kijkt en onderzoekt wat het beste is voor het geheel. 

Door op deze wijze gezamenlijk besluiten te nemen voelt iedereen zich gezien, gehoord en erkend. Maar nog belangrijker, iedereen voelt zich verbonden met en verantwoordelijk voor het genomen besluit. 

Het kan lijken alsof dit een vrij tijdrovende manier van samenwerken is, maar niets is minder waar. Door zo te werken bespaar je op de lange termijn heel veel tijd, omdat je aan een paar woorden genoeg heb. Verbinding/werken in het licht van het grotere geheel, …

Deze manier van werken is misschien nog niet zo bekend, maar wordt meer en meer toegepast bij mensen die vanuit vrij initiatief willen samenwerken op basis van vrijheid en gelijkheid. 

SOCIALE ONDERZOEKSWEG De weg die wij hiermee gaan is een sociale onderzoeksweg, die  Sociale onderzoeksweg om te kijken waar we samen heen willen, verder dan waar we zelf nu staan. Opdiepen, Op die sociale onderzoeksweg gaan we samen op reis. Sociale onderzoeksweg biedt (onmacht) uithouden, en er op vertrouwen dat je er samen uit komt door

GEDRAGEN BESLUITVORMING in een notendop

Hoewel Gedragen Besluitvorming een methode kan lijken, is het eigenlijk veel meer een mindset en een manier van werken. Al doende leer je ermee te werken en aan te passen aan de situatie en het vraagstuk waar je mee bezig bent. Het is onze ervaring dat deze manier van besluiten nemen een groot vertrouwen geeft in het proces en daarmee rust brengt in de samenwerking tussen mensen. 

Het proces begint altijd met de ervaring dat er ergens een besluit over moet worden genomen. Zodra dit besef er is, begin je met het helder opstellen van het vraagstuk waarover je wilt beslissen. Bij een wat grotere groep stel je vervolgens een besluitgroep in. Deze besluitgroep kijkt procesmatig naar wat het beste besluit voor het geheel zal zijn. Zij faciliteert ook alle volgende stappen, zoals de beeldvormende rondes, het opstellen van alternatieven en het nemen van een voorgenomen besluit op basis van wat er heeft geklonken bij alle deelnemers. Voordat er een definitief besluit genomen wordt, zal er nog een bezwarenonderzoek gedaan worden. 

Deze besluitvormingstechniek onderscheidt zich door: 

– Een vernieuwende en verbindende werking in de gemeenschap;

– De erkenning van de gelijkwaardigheid (mondigheid) en ongelijkheid (capaciteiten) van mensen tegelijkertijd;

– De erkenning dat we in staat zijn om onze persoonlijke beslisbevoegdheid vrijwillig over te dragen aan een ander, omwille van het gemeenschappelijke proces, en op grond van het eigen oordeelsvermogen over de capaciteiten van die andere mens;

– De erkenning dat we in staat zijn om ons persoonlijke vermogen tot besluiten nemen in dienst te stellen van een bovenpersoonlijk belang;

– Het inzicht dat een besluitvormingsproces bestaat uit verschillende fasen, die elk een ander proces en een andere verhouding tussen de mensen in de organisatie of gemeenschap vragen;

– Het meenemen van alle stemmen in een besluit, inclusief de stem van de minderheid.

Meer lezen? Dat kan hier