Verhalen Blog

Verhalen blog

Hooggevoeligheid en opvoeding

Verhaal bij de lezing van Hans Lemmens – Door Janneke Sauer

HET AANTAL HOOGGEVOELIGE KINDEREN EN VOLWASSENEN GROEIT en naar verwachting zal hun aantal alleen maar toenemen. Wat betekent het om hoog- of sterkgevoelig te zijn? Welke opvoedingsvragen komen we tegen? Wat betekent het nu voor ons onderwijs en wat gaat het betekenen voor onze toekomstige maatschappij?
Dat er steeds meer hoogsensitieve kinderen en volwassenen komen zal onontkoombaar in toenemende mate invloed hebben op onze maatschappij. Er zal meer sensitiviteit en spiritualiteit zijn tussen de mensen en krachtige individualiteit in de mensen. Tegelijkertijd is er echter in de maatschappij ook een tegengestelde tendens, namelijk de groei van materialisme, collectiviteit en controle. Hoe kan er een zodanige wisselwerking tussen deze twee tendensen ontstaan dat we een menswaardige en aardewaardige toekomst tegemoet kunnen zien? Hoe leren we onze kinderen zich daarin goed staande te houden? Hoe begeleiden wij hen in hun ontwikkeling zo, dat ze niet in de problemen komen met hun hoogsensitiviteit (of als lastig worden weggezet), maar dat ze hun vermogens zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en inzetten? Dit zijn vragen waar wij ons mee bezig willen houden op de Ondernemende School.
 
WE HEBBEN AL ONTDEKT dat sterk-sensitieve kinderen vaak leren vanuit inzicht (‘waarom moeten we dit leren?’), en een beeld van het geheel (bijvoorbeeld bij beelddenken). Daarmee leren deze kinderen ‘van boven naar beneden’ en keren daarmee de normale manier van leren om (van deel naar het geheel). Motivatie van binnenuit is daarbij heel belangrijk. Daarnaast komen we ook vaak tegen dat deze kinderen behoefte hebben te speuren naar de zin van het leven, een onduidelijk tijdsbesef en moeite met planning hebben. Dat alles vraagt iets extra’s van ons als opvoeders, thuis en op school, maar ook in de maatschappij als geheel.
 
OP DE ONDERNEMENDE SCHOOL zijn alle kinderen welkom, maar willen we ook tegemoet komen aan de behoeften en eigen manieren van leren en opvoedingsvragen van hoog- of sterksensitieve kinderen en hun (vaak ook hoog/sterksensitieve!) ouders. Met leerkrachten en ouders samen willen we steeds opnieuw onderzoeken wat de kinderen van ons vragen en hoe we dat vorm kunnen geven. Hans Lemmens kan ons met zijn kennis en ervaring nieuwe perspectieven bieden en onze zoektocht ondersteunen met raad en daad.

Op 12 januari 2021 doet hij dat met een openbare lezing en door met de aanwezigen in gesprek te gaan. Zie de agenda voor actuele informatie over de lezingen van Hans Lemmens