Missie

Missie

Het is de missie van de ondernemende school kinderen zo in hun ontwikkeling waar te nemen en te begeleiden, dat talenten die in hen aanwezig zijn tot ontwikkeling worden gebracht. Onderwijzen is voor ons ook: de kinderen een zo rijk mogelijke (op)voeding geven zodat zij als volwassene verantwoordelijk en op eigen wijze ondernemend hun levensweg kunnen vormgeven, in verbinding met anderen en de wereld om hen heen. Zo verwerven zij zich het vermogen om vanuit hun eigen initiatieven op een ondernemende manier de wereld te vernieuwen.

We doen dit in een met elkaar beleefde en actief vormgegeven eigen schoolcultuur / gemeenschap. We ontwikkelen samen bewustzijn over de ontwikkeling van ieder individueel kind, maar ook over de mens in het algemeen en de samenleving in zijn geheel. Door te leren van de kinderen en van elkaar. Zo scheppen wij met leerkrachten en andere medeondernemers zoals, ouders, leerlingen en bestuur een gezonde en inspirerende sociale bedding voor de individuele ontwikkelingsweg van ieder kind op school maar ook voor onszelf.

Voor een sociale toekomst waarin we het individu als medemens recht kunnen doen en het ondernemerschap in de mens tot volle bloei kan komen.