Waldorfpedagogiek als basis op de ondernemende school

Waldorfpedagogiek als basis

Op een Ondernemende School wordt er gewerkt vanuit de Waldorfpedagogiek. Het is voor ons de meest rijke en diepgaande pedagogiek, waarin vergaande inzichten in de hele ontwikkeling van de mens zijn opgenomen en naar de praktijk vertaald. Het is tegelijk een pedagogiek die heel veel ruimte laat en pas levend wordt in de verbinding tussen leerkracht en kind. Zij vraagt er in wezen om, om zich van binnenuit en van mens tot mens tot didactiek te laten worden. Te laten vormen, verdiepen en vernieuwen. 

Essentieel voor ons is dat bezien vanuit de Waldorfpedagogiek de lesstof op school niet om een ‘van buitenaf’ te leveren prestatie vraagt, maar in wezen juist voeding is voor wat innerlijk in het kind tot ontwikkeling wil komen. Naar lichaam, ziel en geest! Hiermee legt deze pedagogiek een goede basis voor het verzorgen van onderwijs dat het individuele kind als vertrekpunt neemt en zich in wisselwerking met het kind steeds verder ontwikkelt. 

Waldorfpedagogiek past voor ons het beste bij de mens en maakt een vorm van onderwijs mogelijk die in de beste zin van het woord menselijk is. Namelijk: niet van bovenaf bepaald, maar van binnenuit ontwikkeld. 

Als er ook in de sociale gemeenschap om de kinderen heen samen ‘van binnenuit’ gewerkt wordt, dan past dat bij wat de kinderen in de klas ervaren. Daarom wordt er op Ondernemende Scholen actief en met bewustzijn samen gebouwd aan de gemeenschap. Lees verder: Nieuwe Sociale Jas